Slimme elektriciteitsmeters zijn betrouwbaar

30 maart 2017, Bron: Agentschap Telecom

Slimme elektriciteitsmeters zijn betrouwbaar. Ze zijn nauwkeurig en meten correct. De Nederlandse consument kan er vertrouwen in hebben. Om dat vertrouwen te ondersteunen voert Agentschap Telecom de komende periode extra toezicht uit.

Slimme elektriciteitsmeters zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Er zijn vragen over de juistheid van de werking van deze slimme meters. In deze tekst beantwoordt Agentschap Telecom een aantal van die vragen.

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een energiemeter waarvan de meterstand op afstand kan worden uitgelezen. Het is eigenlijk een elektriciteitsmeter die de meterstand kan doorgeven aan andere apparaten. Zoals bijvoorbeeld aan de computer thuis of aan een computer van de netbeheerder.
De elektriciteitsmeter is tegenwoordig altijd een statische meter. Dat wil zeggen een meter zonder draaischijf. De meters met een draaischijf worden niet meer gemaakt en zullen na verloop van tijd allemaal vervangen worden door een statische meter.

Hoe kan een slimme energiemeter helpen besparen op de energiekosten?

Steeds meer energieleveranciers ontwikkelen apps en thermostaten die de data van de slimme energiemeter gebruiken om u als consument inzicht te geven in uw gebruik. Deze inzichten maken het u gemakkelijker energiebesparende maatregelen te nemen die u helpen uw energierekening te verlagen. Daarbovenop kunt u tot €400 per jaar besparen door over te stappen van energieleverancier! Stuur uw jaarafrekening naar info@robingooddeals.com en ik check gratis hoeveel u kunt besparen op uw energierekening. Of regel het zelf met de gratis Energievergelijker – Particulier of Energievergelijker – Zakelijk.

Waarom zijn de slimme elektriciteitsmeters nu zoveel in het nieuws?

In een laboratoriumonderzoek is aangetoond dat het in zeer uitzonderlijke omstandigheden voor kan komen dat een bepaald type meter als het ware gedwongen kan worden verkeerd aan te wijzen. Die zeer uitzonderlijke omstandigheden komen normaal gesproken niet voor. Om toekomstige generaties (slimme) meters nog beter te maken, worden de uitkomsten van dit onderzoek ingebracht in de internationale overleggen waar de eisen voor de (slimme) elektriciteitsmeters worden vastgesteld en eventueel aangepast.

Hoe weet ik of de (slimme) meter bij mij thuis betrouwbaar is?

Voordat een fabrikant zijn meter mag verkopen, moet hij laten zien dat zijn meter goed is. Daarom gaat de meter eerst naar een testinstituut. Dat instituut onderzoekt of de meter goed genoeg is. Dat is het geval als de meters aan alle Europese eisen voldoet. Is dat het geval dan moet de fabrikant de meter voorzien van de nodige merktekens zoals de CE-markering en andere merktekens die we vroeger de IJkmerken noemden. De slimme meters in Nederland zijn goed en betrouwbaar. Er mag bij u thuis niet zomaar een meter worden opgehangen. Uw meter moet een heel betrouwbare meter zijn. Een meter die tegen een stootje kan, lang meegaat en bovenal steeds goed aanwijst.

Ik heb te maken met een energieleverancier en een netbeheerder, niet met de fabrikant. Hoe zit dat?

De energieleverancier levert de elektriciteit via het transportnet van de netbeheerder. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de installatie van een goedgekeurde (slimme) meter.

Controleert de overheid hierop?

Ja, Agentschap Telecom (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken) ziet erop toe dat de netbeheerders alleen goedgekeurde meters plaatsen. Ook ziet Agentschap Telecom erop toe dat de meters, ook na plaatsing, goed blijven meten.

Wat doen de netbeheerders zelf verder nog?

De netbeheerder is verantwoordelijk voor de (slimme) meter. Het kan gebeuren dat een meter defect raakt. Dan vervangt de netbeheerder de defecte meter. Alle netbeheerders samen houden een register bij waarin de defecten worden opgenomen. Zo wordt duidelijk of er typen meters zijn die hetzelfde defect hebben en kan er snel opgetreden worden. Want iedereen in de keten van netbeheerder – leverancier – consument heeft eenzelfde belang: een goed werkende (slimme) meter. Bovendien controleren de netbeheerders periodiek of de meters nog steeds goed meten. Daarom nemen de netbeheerders van elk type meter een steekproef.

Als er dan toch twijfel is over de goede werking van de (slimme) meter in mijn huis?

Dan volgt u het stappenplan zoals u dat kunt vinden op de website van Netbeheer Nederland. Stapsgewijs kijkt u naar mogelijke oorzaken. Vindt u geen verklaring voor het afwijkend energieverbruik, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier. Samen met u wordt er dan gekeken naar de mogelijke oorzaken. In sommige gevallen wordt de meter door de netbeheerder gecontroleerd of wordt er in uw huis een doormeting gedaan. Indien de meter defect is, draagt de netbeheerder de kosten. Als dat niet zo is dan draagt u zelf de kosten.

Wat doet de overheid nog meer zodat ik vertrouwen kan hebben in de slimme meter?

Naast het reguliere toezicht op het kwaliteitscontrolesysteem van de netbeheerders gaat Agentschap Telecom de komende periode extra steekproefinspecties uitvoeren op momenten dat een netbeheerder meters controleert en bij doormetingen ter plaatse (bij de klant thuis). Agentschap Telecom beoordeelt dan of deze metingen goed uitgevoerd worden zodat u de slimme meter kunt blijven vertrouwen. Dit is een extra maatregel omdat Agentschap Telecom ons gezamenlijk vertrouwen in de slimme meter wil ondersteunen.

Agentschap Telecom is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC). Daar hebben de slimme meters ook mee te maken. De slimme meter moet namelijk ook goed blijven functioneren als er elektromagnetische straling, zoals bijvoorbeeld afgegeven door een router of modem, in de buurt van de meter aanwezig is. Ook hier voldoet de slimme meter aan de gestelde Europese eisen.

Wat is een energievergelijker?

Met een energievergelijker kunt u eenvoudig alle aanbieders van energie met elkaar vergelijken en zo tot €400 per jaar besparen. Hierbij bestaat de mogelijkheid te selecteren op groen energie.

Heeft u nog andere vragen?

Stuur een e-mail naar info@robingooddeals.com.